Ulla Brita Gregersen: Generationer gør hinanden godt

– Det er ikke sundt kun at færdes i sin egen generation. Gamle kan blive vældig forstokkede og stivsindede, men sammen med unge bliver man mere fleksibel. Og det samme gælder unge. Derfor er det vigtigt at gøre noget sammen, siger Ulla Brita Gregersen.

Igennem tre årtier var hun den karismatiske leder af et vildtvoksende, kreativt og aktivistisk pensionistarbejde i Viborg.  Listen over de projekter, hun og byens aktive seniorer fik sat i værk fra begyndelsen af 1970erne og frem til 2005 er overvældende. Mange af dem gik på tværs af generationer og involverede både børn og gamle.

Da det gik hedest til, samlede hun hver uge mere end hundrede pensionister i alderen 60 til 90 til de fem forskellige studiekredse under LOF, som hun holdt i kog på én gang.

Læs temaartiklen i Play Family, oktober 2011