To millioner i tilskud til generationsmøder i Odense

Odense Kommune har afsat fire millioner kroner på budgettet til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer gennem en såkaldt “Generationspagt”.

Generationsmøde: Modne kvinder i Slagelse har haft stor succes med generationsmøder, hvor de hjælper helt unge mødre og deres børn til mere kvalitet i hverdagen. Foto: Ulla Skovsbøl

Af Ulla Skovsbøl

Generationspagten er en del af budgetforliget for 2018, hvor der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til at styre relationerne mellem generationerne. Der er afsat to millioner på budgettet i både 2018 og 2019.

Det er meningen, at Generationspagten skal gøre det nemt, muligt og attraktivt for forskellige generationer at knytte bånd og fællesskaber på tværs af alder både i og udenfor familien. Tanken er, at børn, unge, voksne og ældre skal blive bedre til at udvikle, udnytte og dele hinandens evner og viden på tværs af aldersgrupper.

Fire puljer i 2019

De  to millioner kroner, som er afsat til Generationspagten i 2019 er fordelt på fire puljer, som henvender sig til forskellige ansøgere. Det er grupper af borgere, foreninger, organisationer og kommunale og selvejende institutioner i Odense.

Mindst halvdelen af puljen skal gå til initiativer i civilsamfundet – altså ikke- offentlige  aktører, herunder grupper af borgere, foreninger organisationer og selvejende institutioner i kommunen. Det betyder, at man har gode muligheder for at realisere gode ideer til generationsmøder, hvis man er borger i Odense.

Puljen er nu lukket, men der blev i 2019 givet tilksud til

  • Aktiviteter, der fremmer generationsmøder i et samarbejde mellem kommunale institutioner
  • Aktiviteter, der kan fremme generationsmøder i lokalområdet
  • Aktiviteter, der kan fremme ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring til børn og unge
  • Aktiviteter, der kan fremme generationsmøder med familien som omdrejningspunkt