Stande på konferencen

I pauserne på Generationskonferencen i Middelfart i 2012 stillede en række projekter og enkeltpersoner om med plancheudstillinger og fortalte om deres arbejde for at fremme generationsbrobygning og positive generationsmøder mellem børn og ældre.

BØRNS BEDSTE VENNER

DSC_0666

Stor efterspørgsel på ressourcestærke ældre som Bedstevenner

Posted on September 29, 2012 by admin

STAND Socialstyrelsen arbejder med forskellige projekter, der kan tænkes på tværs af generationerne. På styrelsens stand, fortalte Randi Lykow og Julie Møller blandt andet om Projektet Børns Bedsteven.

I Børns Bedsteven hjælper og støtter ressourcestærke seniorer sårbare børn og unge som en slags reservebedsteforældre. Læs mere om Børns Bedsteven 


FAFE

FAFE Aros Unge frivillige giver svage ældre gode oplevelser i kulturlivet

Posted on September 29, 2012 by admin

STAND: I Foreningen FAFE for studerende på ergoterapeut-uddannelsen i Århus hjælper unge frivilligt plejehjemsbeboere til gode oplevelser i byens kulturliv. Det giver studierelevante erfaringer og indblik i de ældres liv.

FAFE er stiftet i 2012 af Naja Benigna og Mette Eg Jørgensen med det formål at hjælpe ældre og handicappede borgere til gode oplevelser i byens kulturliv, som de ikke længere kan opsøge selv og samtidig give de studerende et fagligt netværk og praktiske erfaringer inden for deres kommende arbejdsfelt.

Det startede med, at de studerende frivilligt meldte sig som hjælpere til kørestolsbrugere som ville med i Marselisløbet, men nu tager FAFE også plejehjemsbeboere med på kunstmuseum og til andre oplevelser, som beboere kun sjældent har mulighed for at få.

Kontakt FAFE
Læs reportage om FAFEs arbejde her


FORTÆLLERE FRA SYDSJÆLLAND

Godnatfortællere

Erindringsfabrikken laver fortælleteater med gamle for skolebørn

Posted on September 29, 2012 by admin

STAND: Tre mundtlige fortællere, Bjørn Bensby, Karsten Mathiasen og Helle Hjort har siden oktober 2011 fortalt godnathistorier på Hylletoftcenteret i Faxe Ladeplads hver mandag efter aftensmaden. Når det er muligt, er der også børnehavebørn med som tilhørere.

Bjørn og Karsten fortæller, og Helle læser op sammenlagt en halv til en hel time hver gang. Fortællingerne er meget populære.

”Når vi fortæller historier falder der en velsignet ro over hele ældrecenteret, når personale og ælder lytter sammen”

Kontakt fortællerne via Cirkus Bella Donna


EDEN ALTERNATIVE

Kastanjehaven

Eden Alternative vil forankre plejehjemmene i lokalsamfundet

Posted on September 29, 2012 by admin

STAND En række danske kommuner har indført de såkaldte Eden Alternative-principper på de kommunale plejehjem. Det indebærer bl.a. en målsætning om, at børn skal være en del af de gamles hverdag.

På generationskonferencen fortalte Eden Denmarks landskoordinatorer Aase Porsmose og Karin Dahl om plejehjemsfilosofien. Inden for Eden betragtes ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed som de mest alvorlige problemer for beboere på plejehjem i dag. Den grundlæggende ide bag Eden er derfor, at plejehjemmene bør omdannes til fællesskaber, hvor man dyrker forskellighed, udviklingsmuligheder og lokal forankring på tværs af generationer.

 Læs mere om Eden Alternative her


ERINDRINGSFABRIKKEN

Ældre fortæller historierErindringsfabrikken laver fortælleteater med gamle for skolebørn

Posted on September 29, 2012 by admin

STAND: De to performancekunstnere Tine Futtrup Lund og Lise Ellevang Rasmussen har grundlagt Erindringsfabrikken, hvor de hjælper gamle til at gøre deres livsfortællinger vedkommende for børn.

Erindringsfabrikken arrangerer workshopforløb for ældre på aktivitetscentre med fokus på musik, sang, erindring og fortælling. Forløbet afsluttet i en række forestillinger for børn i folkeskolen. Erindringsfabrikken giver også plejepersonale nyttige værktøjer til arbejdet og idéer til, hvordan man kan arbejde med livsfortælling på tværs af generationer.

Erindringsfabrikken arbejder for:

  • At skabe sundhed og trivsel hos ældre mennesker gennem kulturel udfoldelse
  • At bygge bro mellem den unge og den ældre generation
  • At ophæve grænsen mellem kunst/teater, historie og kulturformidling
  • At vække børns interesse for den danske historie og kulturarv

 Læs mere om Erindringsfabrikken 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *