Indlæg på konferencen

Baunsbak-Jensen: Mød de unge i øjenhøjde og få nye venner

Interview med Baunsbak-Jensen i Kristeligt Dagblad

Posted on September 29, 2012 by admin

1_AsgerBDet kræver en bevidst indsats at bevare relationer til mennesker i alle aldersgrupper livet igennem, men det er muligt. Det var budskabet i den 80-årige forhenværende radikale politiker Asger Baunsbak-Jensens indledende tale på generationskonferencen. Han er selv et levende eksempel på, at det er muligt at få nye venskaber med mennesker i alle aldre, selv når man når højt op i årene.

Asger Baunsbak-Jensen  har udviklet sin egen metode: Efter hvert Folketingsvalg sender han et personligt lykønskningsbrev til alle de nyvalgt medlemmer i den radikale gruppe, og det ender som regel med en frokostaftale. Hvert år har han ca. 40 samtalefrokoster med politikere, præster, forfattere, journalister, læger og mange andre slags mennesker. Det er mænd og kvinder i alle aldre, og mindst halvdelen er er under 45.

Asger Baunsbak-Jensen mener, alle ældre i princippet kunne have lige så god kontakt med de yngre generationer, men at det kræver, at man overholder én bestemt regel:

”Jeg møder altid de yngre i øjenhøjde og fortæller dem ikke om fortiden, hvis de ikke spørger til den,” siger han.

Asger Baunsbak-Jensen. Forfatter, lærer, præst og fhv. direktør i Undervisningsministeriet. Han har udgivet mange bøger. Senest bogen “80″ – 52 stykker om, hvordan verden ser ud set med en 80-årigs øjne.

Læs interview med Asger Baunsbak-Jensen her

 


Ældreforsker: Generationssolidaritet skal ikke kun være for børn og gamle

Posted on September 29, 2012 by admin

1-AnneLeonoraVi lever i et stærkt aldersopdelt samfund, hvor det er arbejde og penge, der giver mennesker værdi. Det afspejler sig blandt andet i marginalisering og negative fordomme om aldring og om gamle mennesker, påpegede ældreforsker Anne Leonora Blaakilde i sit indlæg på generationskonferencen i Middelfart.

”Når man taler om, at generationerne skal være mere sammen, tænker man på de marginaliserede – børnene og de gamle – dem, som ikke er økonomisk produktive. De er uden for den fase af livet, hvor man får værdi i kraft af sit arbejde, så de kan passende hygge sig med hinanden og forblive marginaliserede i forhold til det, der tillægges værdi.”

Den tankegang, må vi gøre op med, mener Anne Leonora Blaakilde. I stedet bør vi også tænke på hele den store mellemgruppe som generationer, der skal involveres i samspillet med andre aldersgrupper. Kun på den måde styrker man for alvor sammenhængskraften i samfundet på tværs af aldersskel.

Anne Leonora Blaakilde, forsker, post. doc ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet. og har bl.a. skrevet afhandlingen “Bedstemorsnak” i 2011. Hun er desuden redaktør af det videnskabelige tidsskrift “Gerontologi. Aldring og ældre – forskning og udvikling.”

Læs mere om Anne Leonora Blaakilde her
Læs interview i artikel i Kristeligt Dagblad 


Efterskolelærere: Unges fordomme om gamle er stærkt overvurderede

Posted on September 29, 2012 by admin

1_Tina-red1_Astrid-redDer blev lyttet intenst på da de to efterskolelærere Astrid Porsmose-Overgaard og Tina Rassing fra Båring Rytmiske Efterskole læste deres elevers digte op for de 150 deltagere på generationskonferencen.

De to lærere har gennem tre år arbejdet poetisk med livets stadier, og det er der kommet mange tænkevækkende, rørende, reflekterede og indimellem humoristiske digte ud af om det at blive gammel.

Efterskoleleverne fra Båring høstede bragende klapsalver på konferencen, da de som suppelement til lærernes indlæg, gav prøver på deres musik og sangtekster.  Temaet alderdom har i overraskende grad appelleret til de unge, som selv står på tærsklen til voksenlivet.

For eleverne fra Båring har det været uvant men også spændende at skulle sætte sig ind i gamle menneskers liv og tanke gang, men det har tydeligvis også været inspirerende.

Baaring Rytmiske Efterskole
Læs mere om de unges digte om alderdommen her

ANTON WRISBERG: NÅR JEG BLIVER GAMMEL…

Når jeg bliver gammel, så vil jeg være ’in’, og have tid til at være det.
Jeg vil begynde at spille bridge og petanque.
Jeg vil tage på vandreture i Sverige, og sejle i kano og spise elg.
Jeg vil være gammel.
Jeg vil have en have fyldt med æbletræer, og en havetraktor.
Og jeg vil sidde i stuen og nyde et godt måltid mad mens jeg iagttager fluen på væggen, for jeg har tid.
Jeg vil spille banko og vinde chokolade og kalkun.
Så vil jeg holde Politiken og Børsen, og et have & mad magasin eller to, og diskutere med vennerne og naboen hvordan de unge burde opdrages.
Og jeg vil blive syg, for det hører med.
Så vil jeg dø, med et smil på læben, for da HAR jeg været gammel.

Astrid Porsmose-Overgaard og Tina Rassing er efterskolelærere ved  Båring Rytmiske Efterskole på Fyn


I Aarhus er brobygning mellem generationer officiel strategi

Posted on September 29, 2012 by admin

1_Annemarie-ZPå en årligt tilbagevendende Generationernes Dag skal Aarhus myldre af initiativer på tværs af alder.

Dagen bliver en af de første manifestationer af, at Aarhus Kommune har vedtaget en usædvanlig strategi for brobygning på tværs af generationer.

I 2012 har har et flertal i byrådet 2012 pålagt ældresektoren og forvaltningen for børn og unge at samarbejde om at bygge bro mellem byen borgere på tværs af generationer.

Dermed forsøger kommunen at realisere nogle af ideerne bag EU-året for Aktiv Aldring og Solidaritet mellem Generationer. Kontorchef Annemarie Zacho-Broe fortalte om de erfaringer, Aarhus ind til videre har gjort med brobygningen.

Læs mere om kommunens  generationsstrategi her. 

Annemarie Zacho-Broe er kontorchef i Aarhus Kommune og arbejder bl.a. med kommunens strategier for borgerinddragelse.  


Plejehjemmet Bjergbyparken – “levehjem” for alle generationer

Posted on September 29, 2012 by admin

1-LarsnyEt plejehjem behøver ikke være et deprimerende sted, hvor gamle hjælpeløse mennesker bare sidder og venter på at dø. På plejecenteret i Slots Bjergby ved Slagelse har lederen Lars Bo Sørensen ambitioner om at skabe et levende hjem – et ”levehjem.”

Plejehjemmet står midt i en større omstillingsproces, som først og fremmest drejer sig om holdningsændringer både hos beboere og personale. Som en del af omstillingen, skal er plejehjemmet ved at åbne sig for beboere i alle aldersgrupper fra lokalområdet.

Generationsmødet skal være en del af hverdagen, så alle aldersgruppers ressourcer kommer i spil i ”levehjemmet.”

Lars Bo Sørensen har været leder i det offentlige i 19 år på forskellige niveauer og leder nu plejehjemmet Bjergbyparken, der ligger i landsbyen Slots Bjergby i Slagelse Kommune. 


 Annie Toft kæmper de unge mødres sag

Posted on September 29, 2012 by admin

1_AnnieI Slagelse har en gruppe ældre kvinder stormende succes med at en at støtte helt unge mødre og deres børn i en frivillige Røde Kors-gruppe.

Helt unge mødre, som er alene med deres børn, er en socialt udsat gruppe. De står tit står uden netværk og er i risiko for at blive marginaliseret som sociale tabere.

Men hos Unge Mødregruppen i Slagelse får de hjælp til at komme videre. Der hjælper og støtter en gruppe på ca. 12 frivillige ældre kvinder – de fleste er efterlønnere eller pensionister – 16 helt unge mødre i alderen 15-25 og deres i alt 25 børn i alderen 0-4 år. Annie Toft er den engagerede ildsjæl, som organiserer mødregruppen og går i brechen for ”sine piger,” når de kommer i klemme i det offentlige system, bliver dårligt behandlet hos lægen, i skolen eller af sagsbehandleren.

På generationskonferencen i Middelfart, fortalte hun levende om, hvordan de ressourcestærke ældre kvinder på alle mulige måder støtter og hjælper de unge piger med at få hverdagen til at hænge sammen, så de får selvtillid og overskud til at komme videre med uddannelse og job og give deres børn en god opvækst.

Læs mere om Unge Mødregruppen her
Artikel om Ungemødregruppen, Kristeligt Dagblad 

Annie Toft er frivilligkoordinator for Røde Kors i Slagelse og initiativtager til Unge Mødregruppen. 


Generationssolidaritet kræver gensidigt kendskab, identifikation og sympati

Posted on September 27, 2012 by admin

1_UllaFor at kunne være solidarisk med nogen, må man kende dem, kunne identificere sig med dem og nære en grundlæggende sympati for dem. Sådan er det også med solidaritet mellem generationer, sagde Ulla Skovsbøl i sit indlæg.

Vi lever i et generations-opdelt samfund, hvor det kniber med kendskabet til hinanden, og hvor der ikke er mange muligheder i dagligdagen for at knytte venskaber på tværs af alder – for eksempel mellem børn og gamle, der ikke er i familie med hinanden.

EU’s år for Aktiv Aldring og Solidaritet mellem Generationer giver mulighed for at rette op på det, skønt det ikke er generationssolidariteten, som er EU’s hovedfokus. Fra EU’s side er formålet med året først og fremmest at sætte den stigende levealder og behovet for markante ændringer i arbejdsmarkeds- social, og sundhedspolitikken overalt i medlemslandene dagsordenen.

Men året kan også bruges til at skabe opmærksomhed om hvad børn og ældre kan berige hinanden med. I sit oplæg fremhævede Ulla Skovsbøl dels eksempler på ressourcestærke ældre som hjælper og støtter sårbare unge – for eksempel i Børns Bedstevenner – men også på mulighederne og kvaliteterne i institutionelt samarbejde mellem børneinstitutioner og plejehjem. Se mere i den vedhæftede  power point præsentation og  se flere eksempler her.

Ulla Skovsbøl er journalist og har udgivet  bogen Generationsmøder på Forlaget Frydenlund, 2011.


Kolonihavefilosof satte generationsmødet i perspektiv

Posted on September 27, 2012 by admin

1_BoRasGenerationskonferencen den 24. september 2012 blev afrundet af tidligere lektor i filosofi og litteratur Bo Rasmussen. Han har i mange år arbejdet skrevet om hverdagslivets filosofi for børn og voksne- og undervist på læreruddannelsen i Aarhus.

Bo Rasmussen tog i sit indlæg bl.a. afsæt i sit eget begreb  ”kolonihavefilosofi,” forstået som en filosofien om det elementært fælles menneskelige og om det banale, jordnære hverdagslivs storladenhed og kosmiske dimension. Kolonihavefilosoffen forsøgte at sætte mødet mellem generationer ind i den ramme.

Bo Rasmussen har bl.a. skrevet bøgerne “Kolonihavefilosofi” (2007) og ”Hjemstavn og verdensborgerskab” (2012).

Kolonihavefilosofisk manifest 

  • Du skal elske livet med livslyst, lidenskab, gråd, latter og samfundssind.
  • Du skal i det sociale fællesskab med andre mennesker og i det kosmiske fællesskab med naturen være fyldt med håb, kærlighed, mod og mådehold.
  •  Du skal være glad for at være til og tro på dig selv som stærk og kærlig, selv om du også er sårbar og har lyst til at være egoistisk.

Assens Harmoniorkester er et generationsmøde for fuld musik

Assens harmoni 1

Posted on September 26, 2012 by admin

Assens Harmoniorkester sluttede konferencedagen af for fuld musik. Orkesteret praktiserer samarbejde på tværs af generationer hver eneste gang, dirigent Peter Hyttel løfter taktstokken. Det ældste medlem er 88-årige Børge Hansen, som har været med i 28 år, og den yngste er Emma Yorck Nielsen. Hun er bare 17 år, men har allerede fem års erfaring som medlem af orkesteret.

Læs om Assens Harmoniorkester her

Assens-Harmoni_500


 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *