Generationsår 2012

lillebanner-tekst_da2012 var udnævnt af EU til året for “Aktiv Aldring og Solidaritet mellem generationer”. Socialministeriet støttede derfor “Generationskonferencen 2012” med 200.000 kr. 

Generations-hænder_500

Foto: Colourbox

Generationskonferencen 2012 blev arrangeret i anledning af EU-året for Aktiv Aldring og Solidaritet mellem Generationer 2012, og modtog 200.000 kr. i støtte fra Socialministeriet. Arrangørerne var sygeplejerske Karin Dahl og ergoterapeut Aase Porsmose fra Eden Alternative og Ulla Skovsbøl, journalist og forfatter til bogen Generationsmøder. Her på hjemmesiden kan du læse mere om indholdet.

Konferencen blev afholdt på Kursuscenteret Brogården ved Middelfart med støtte fra Socialministeriet i anledning af EU-året for Aktiv Aldring og Solidaritet mellem Generationer. 

Læs mere om konferencen her på siden.


Stor interesse for at bygge bro over generationskløften

Generation-bedste_500

Foto: Colourbox

Flotte evalueringer til konferencen Generationssolidaritet, som blev afholdt i 2012 i anledningen af EUs temaår for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. 

Konferencen Generationssolidaritet var et af de danske initiativer, som markerede EUs temaår. Arrangørerne Karin Dahl og Aase Porsmose fra Eden Denmark og journalist Ulla Skovsbøl samlede mere end 150 deltagere til temadagen, der satte fokus på, hvordan brobygningen over generationskløften kan ske i praksis, og hvad der kan komme ud af at styrke sammenhængskraften på tværs af alder.

Efter konferencen viste spørgeskema-evalueringen blandt de næsten 200 deltagere stor tilfredshed. 97 pct. af 88 respondenter svarer, at temadagen har givet dem mod på selv at sætte tværgenerationelle projekter og samarbejder i gang. Arrangørerne –  er særdeles tilfredse med den gode feedback.

Formålet med konferencen var at sætte fokus på kvaliteterne i at udvikle positive generationsrelationer mellem børn og unge og ældre og gamle på den anden, og det lykkedes til fulde, vurderer arrangørerne ergoterapeut Aase Porsmose og sygeplejerske Karin Dahl fra Eden Alternative og Ulla Skovsbøl, journalist og forfatter til bogen Generationsmøder.

På generationskonferencen præsenterede oplægsholderne en stribe gode eksempler på projekter, der bringer børn og unge sammen med ældre og gamle. Nogle involverer plejehjem, børnehaver og skoler, mens omdrejningspunktet for andre var aktive seniorers frivillige indsats for at støtte bl.a. socialt truede børn og unge eller for unge mødre og deres børn.

Konferencen blev en øjenåbner

”Ifølge de tilbagemeldinger, vi har fået, blev konferencen en øjenåbner for mange af deltagerne, især dem der arbejder med nogle af vores ældste medborgere som ansatte eller frivillige på plejehjem” siger sygeplejerske Karin Dahl, der tidlige har været sygeplejefaglig leder på et plejehjem.

Konferencen Generationssolidaritet var et af de danske initiativer, som markerede EUs temaår. Arrangørerne Karin Dahl og Aase Porsmose fra Eden Denmark og journalist Ulla Skovsbøl samlede mere end 150 deltagere til temadagen, der satte fokus på, hvordan brobygningen over generationskløften kan ske i praksis, og hvad der kan komme ud af at styrke sammenhængskraften på tværs af alder.

Umiddelbart før jul blev evalueringen af arrangementet offentliggjort. Den viste stor tilfredshed blandt de næsten 200 deltagere i konferencen.

97 pct. af 88 respondenter svarer, at temadagen har givet dem mod på selv at sætte tværgenerationelle projekter og samarbejder i gang. Arrangørerne –  er særdeles tilfredse med den gode feedback.

På generationskonferencen præsenterede oplægsholderne en stribe gode eksempler på projekter, der bringer børn og unge sammen med ældre og gamle. Nogle involverer plejehjem, børnehaver og skoler, mens omdrejningspunktet for andre var aktive seniorers frivillige indsats for at støtte bl.a. socialt truede børn og unge eller for unge mødre og deres børn.

Konferencen blev en øjenåbner

”Ifølge de tilbagemeldinger, vi har fået, blev konferencen en øjenåbner for mange af deltagerne, især dem der arbejder med nogle af vores ældste medborgere som ansatte eller frivillige på plejehjem” siger sygeplejerske Karin Dahl, der tidlige har været sygeplejefaglig leder på et plejehjem.

”De oplevede det som meget inspirerende at høre om, hvordan man kan åbne et plejehjem for omverdenen og skabe relationer på tværs af alder ved for eksempel at samarbejde med lokale børneinstitutioner og skoler. Det kræver ikke nødvendigvis flere ressourcer, men først og fremmest en ny indstilling,” siger hun.

”Konferencen gjorde det også klart, at der allerede er mange gode initiativer i gang rundt omkring, men tit lever de et stille liv i al ubemærkethed, og går måske i sig selv, fordi de ikke bliver tilstrækkeligt værdsat,” siger en anden af arrangørerne, ergoterapeut Aase Porsmose.

”Vi synes, at vores arrangement har været med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er for den enkeltes livskvalitet, at vi livet igennem har relationer til mennesker i alle aldre. Det er på sin vis banalt, men alligevel er det ikke nogen selvfølge,” påpeger Aase Porsmose, der lige som Karin Dahl arbejder med at udbrede plejehjemsfilosofien Eden Alternative.

 Generationsmøder skaber sammenhængskraft

Generationskonferencen var et af en række projekter, som Socialministeriet støttede i 2012 i anledning af EU’s år for Aktiv Aldring og Solidaritet mellem Generationer. Formålet med konferencen var at skabe mere opmærksomhed om, hvor afgørende det er for sammenhængskraften i samfundet, at den enkelte har personlige relationer til mennesker i andre aldersgrupper – også uden for familien.

Mange af temaårets arrangementer har koncentreret sig om arbejdsmarkedspolitik og de problemer, der er forbundet med, at den danske befolkning lige som alle andre befolkninger i EU bliver ældre og ældre.

Der er blevet talt meget om de udfordringer, velfærdsstaten står over for og på omkostningerne ved en aldrende befolkning. Debatten har været præget af budskaber om, at vi alle bør blive længere på arbejdsmarkedet og selv tage større ansvar for at holde os sunde og raske, så samfundets aldring ikke går for hårdt ud over velfærdsniveauet. De tre arrangører bag generationskonferencen ønskede imidlertid at give mere opmærksomhed til generationssolidariteten, som selv i temaåret har levet en hensygnende tilværelse.

”Et af vores vigtigste mål med generationskonferencen var at give positivt indspark til debatten om det aldrende samfund,” siger journalist Ulla Skovsbøl, som er for forfatter til bogen Generationsmøder og en af de tre arrangører.

”Det er rigtigt, at det er en kolossal udfordring for velfærdssamfundet, at gennemsnitsalderen stiger så voldsomt, og at gennemsnitseuropæeren bliver fem timer ældre hver eneste dag. Men diskussionen kommer alt for nemt til at fokusere på alder som et problem og ældre mennesker som en byrde. Det ville vi gerne gøre op med, ” siger hun.

”Vi har brug for en tankegang, der ser de ældre som en ressource og ikke bare som en belastning. Det hører jo med til ethvert menneskeliv at blive ældre, så det er vi alle sammen fælles om. Det er simpelthen ødelæggende både for den enkelte og for samfundet som helhed, hvis vi altid taler om aldring som et forfærdeligt problem og tilmed frygter vores egen alderdom.”

Livsperspektiv og livskvalitet

Den røde tråd i konferencen var den livkvalitet og det livsperspektiv, vi alle uanset alder får gennem samvær med mennesker, der er yngre eller ældre end vi selv. Tidligere folketingspolitiker og direktør i Undervisningsministeriet, Asger Baunsbak Jensen indledte med en personlig beretning om vigtigheden af at holde kontakt med unge mennesker, når man selv bliver ældre. Asger Baunsbak Jensens pointe er, at det kræver en bevidst indsats at bevare relationer til mennesker i alle andre aldersgrupper livet igennem, og at man som ældre må gøre sig umage for at møde de unge i øjenhøjde.

Antropolog Anne Leonora Blaakilde, forsker ved Center for Sund Aldring, satte generationsspørgsmålet ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng og slog til lyd for en mere nuanceret opfattelse både af aldring og af selve generationsbegrebet.

”Når man taler om, at generationerne skal være mere sammen, tænker man på de marginaliserede – børnene og de gamle – dem, som ikke er økonomisk produktive. De er uden for den fase af livet, hvor man får værdi i kraft af sit arbejde, så de kan passende hygge sig med hinanden og forblive marginaliserede i forhold til det, der tillægges værdi,” sagde hun blandt andet.

Den tankegang, må vi gøre op med, mener Anne Leonora Blaakilde. I stedet bør vi også tænke på hele den store mellemgruppe som generationer, der skal involveres i samspillet med andre aldersgrupper. Kun på den måde styrker man for alvor sammenhængskraften i samfundet på tværs af aldersskel.

En perlerække af oplægsholdere delte ud af deres praktiske erfaringer med generationsbrobygning og generationsmøder, og tidligere seminarielektor Bo Rasmussen rundede dagen af med et filosofisk perspektiv.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *