Anmeldelser

Lektørudtalelse: Birgit Sloth, DBC

Ulla Skovsbøl er journalist ved Kristeligt Dagblad. Hun præsenterer i bogen syv forskellige eksempler på generationsmøder. Det drejer sig om vuggestue og plejehjem, folkeskole og plejecenter, SFO og demensafsnit, Projekt Bedste Ven, folkeskole og pensioniststudiekreds, efterskole og plejehjemsansatte samt erhvervsskole med senioransatte. Hvert projekt beskrives i en levende reportage med fotografier, citater, en fataboks og en refleksion med en oversigt over forudsætninger og udbytte. Dertil kommer en opsamling af teori og erfaringer fra udlandet. Der er stigende interesse for kvalitetsudvikling i ældreplejen og bogen fortæller også om det amerikanske koncept ”The Eden Alternative”, der arbejdes med i mange kommuner.

Sammenligning Esther Møllers bog Vil du være med? ligner den meget, men den er 15 år gammel. Den kan dog stadig give ideer, og det samme gælder pjecen At bygge bro mellem generationer.

Samlet konklusion En velskrevet, overskuelig og praktisk anlagt inspirationsbog, der er skrevet af et vidende, engagement menneske i et sprog, som alle kan forstå. Man kan kun håbe, at nogle ildsjæle vil opdage bogen, og at der findes tid i institutionerne til at kvalitetsudvikle.

Birgit Sloth

Læseranmeldelse, Bjarne Tolboe:

“Ulla Skovsbøl har skrevet en brugsbog om, hvordan institutioner kan medvirke til, at generationer møder hinanden. Bogen er godt og overskueligt bygget op, og man får svar på mange praktiske spørgsmål omkring tilrettelæggelse af disse projekter. Med udgangspunktet i syv forskellige projekter, fortælles i syv kapitler, hvordan generationsmøder opleves. Disse fortælles med stor respekt både fra de yngre og de ældres synspunkter.

Derefter forklares, hvordan projektet er kommet til verden, og hvordan det opleves for de professionelle. Endelig slutter hvert kapitel af med spørgsmål til refleksion for den fagprofessionelle, der kunne tænkes at ville give sig i kast med projektet. I 8. og afsluttende kapitel løftes tanker og ideer op på et mere alment plan, uden at det af den grund bliver for teoretisk eller abstrakt. Både bogens klare og overskuelig opbygning og dens sprog gør bogen meget læsevenlig og lettilgængelig.

Man kan tage de kapitler ud, der er mest brugbar for én, og alligevel få mange svar på de spørgsmål, man kunne have. Derved bliver bogen meget anvendelig og inspirerende for den fagprofessionelle, der står i marken med et ønske om at udvikle egen praksis hvad enten det gælder for den yngre eller ældre medborger. Alt i alt synes jeg, at Ulla Skovsbøll har skrevet en god bog, med megen positiv inspiration”

Bjarne Tolboe, leder af daginstitution, pædagog, diplomuddannelse i ledelse

 

Dansk Folkehjælp, januar 2012:

Dansk Folkehjælp, som er involveret i projektet Børns Bedste Ven, har anmeldt bogen Generationsmøder på sit website den 23. januar 2012:

“Forfatteren Ulla Skovsbøl har skrevet bogen Generationsmøder – i praksis (Frydenlund, 2011). Bogen giver mange eksempler på frugtbare generationsmøder, hvor børn og ældre kan få glæde af hinanden.

Bogen handler om, hvordan man som pensionist, pædagog, lærer, plejehjemsmedarbejder eller måske politisk beslutningstager kan fremme de frugtbare møder mellem børn og ældre, som ikke er i familie med hinanden.

Ulla Skovsbøl præsenterer i bogen syv forskellige eksempler på generationsmøder. Det drejer sig om vuggestue og plejehjem, folkeskole og plejecenter, SFO og demensafsnit, Projekt Bedste Ven, folkeskole og pensioniststudiekreds, efterskole og plejehjemsansatte samt erhvervsskole med senioransatte. Hver case beskrives i en levende reportage med fotografier, citater, en fakta boks og en refleksion med en oversigt over forudsætninger og udbytte.

Om udbyttet ved generationsmøder skriver forfatteren følgende ”Generationsmøder er møder mellem mennesker, og mennesker er sociale væsner. Det er langtfra fuldt belyst, hvordan vores sociale relationer påvirker vores fysiske og psykiske sundhed og velbefindende, men de fleste mennesker vil ud fra deres egne erfaringer nikke bekræftende til, at der er en sammenhæng”

Det er lignende udsagn vi fra Bedste Ven hører fra børn, forældre og seniorer, som er tilknyttet projekt Bedste Ven.

Bogen fortæller også historien om Bedste Vennerne Henny og Tobias fra Fyn. En velskrevet artikel som fortæller både Tobias og hans forældres historie og senior Hennys historie. Projektleder Lene Sletved er også interviewet blandt andet om rekruttering af Bedste Venner.

En god og inspirerende bog.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *