Bogens indhold

Generationsmøder indeholder syv cases fra hele landet. Det er eksempler, som involverer forskellige typer institutioner og børn og gamle i forskellige aldresgrupper

1. Spiren og Betaniahjemmet – vuggestue og plejehjem i frugtbart samarbejde
RESUME. Helt små børn og meget gamle mennesker kan have stor fornøjelse af hinanden. Det viser erfaringerne fra vuggestuen Spiren på Frederiksberg, som en gang om måneden besøger det lokale plejehjem. Betaniahjemmet. Vuggestuebørnene og de gamle begynder dagen med at spise brunch sammen, synge og lege, og derefter går de sammen til gymnastik ledet af plejehjemmets fysioterapeut. De månedlige besøg er blevet en begivenhed, som både små og store ser frem til med glæde og forventning.
Læs mere om samarbejdet her

2. Højtlæsning på plejehjemmet gør børn til bedre læsere
RESUME. Alle elever i 4.b på Tønder Kommuneskole har en læseven på det lokale plejehjem, som de besøger og læser højt for en gang om måneden. Det håndgribelige udbytte er, at de er blevet bedre læsere og har fået et mere bevidst og reflekteret forhold til litteratur, men arrangementet har også skabt nye relationer og stærke venskaber på tværs af generationerne. Læsevenskaberne har strakt sig over flere år, og flere af børnene har derfor oplevet, at deres læseven er død undervejs. Det er sørgeligt, men konfrontationen med døden og sorgen over en afdød ven rummer en vigtig læring for børnene, hvis de får den rette støtte og opmærksomhed, mener deres klasselærer.
Læs mere om Læsevennerne her

3. SFO-børn på gangene kalder skygger af gode minder frem hos demente
RESUME. Demensafdelingen Skovbrynet på Richtsens Plejecenter i Tønder har gennem to år haft et samarbejde med SFOen Kernehuset. En gang om måneden kommer en flok på 6-7 børnehaveklassebørn fra den lokale skolefritids-ordning på besøg i knap en time. De leger på gangene eller i haven, drikker saftevand og hygger sig. Fordi beboerne er stærkt demente, opstår der ikke egentlige relationer mellem børn og gamle, og personalet lægger heller ikke op ti, at det skal ske. Men SFO-børnene nyder at få en pause og et fredeligt frirum, og de bringer glæde ind i de gamles hverdag.

4. Tobias fik Henny som ny bedstemor gennem Projekt Bedste Ven
RESUME. Socialministeriet er der ca. 15.000 sårbare børn og unge i Danmark med spinkle familienetværk. Tobias er en af dem. Han er den ældste af fem søskende, og har det lidt svært både i skolen og der hjemme. Hans farmor gav ham det frirum, han havde brug for i hverdagen, og Tobias var ulykkelig, da hun døde. Nu har han fået en ny bedste gennem Projekt Bedste Ven. Projektet er blevet til på Socialministeriets initiativ, og der er afsat 17,7 mio. kr. fra satspuljemidlerne over fire år til at opbygge netværk, hvor sårbare børn bliver matchet medressourcestærke ældre over 60 år. De ældre melder arbejder frivilligt som Bedstevenner, og organisationerne Børns Voksenvenner, Dansk Folkehjælp og Den Boligsociale Fond står for koordineringen.
Læs mere om Henny og Tobias her

5. Adoptivklasser og seniorelever byggede bro over generationskløften i Overlund
RESUME. Gennem næsten tyve år har lærer Kirsten Grauslund arbejdet bevidst på at bygge bro over generationskløften. Hun lod sin klasse på Overlund Skole i Viborg adoptere af en gruppe pensionister, som kom på besøg mindst fire gange om året fra første til sjette klassetrin og deltog i alverdens aktiviteter med børnene. Tre klasser nåede igennem sådan et seksårigt forløb fra samarbejdet begyndte først i 1980erne til det stoppede i 2005. Kirsten Grauslunds kollega, Birthe Jensen, gennemførte et lignende men lidt mere intensivt forløb med bare fire aktive pensionister, der til gengæld var med i den almindelige undervisning som senior-elever – i lange perioder mindst én gang om ugen – fra 5. til 9. klasse. I begge projekter blev der knyttet tætte bånd mellem gamle og unge klassekammerater. Samarbejdet mellem skolen og pensionisterne var dog stærkt afhængigt af engagerede og entusiastiske enkeltpersoner og eksisterer ikke længere.
Læs om adoptivklasser her eller om seniorelever og om foregangskvinden Ulla Brita Gregersens arbejde på tværs af generationer

6. Efterskoleelever udforsker alderdommen ved at digte om den
RESUME. To efterskolelærere på Båring Rytmiske Efterskole valgte i efteråret 2009 at gøre livets stadier til tema for et kreativt skriveværksted. Det viste sig at være et godt valg. Temaet appellerede i høj grad til de unge, som selv står på tærsklen til en ny og for mange af dem også en skræmmende fase i tilværelsen. Eleverne skrev bl.a. digte om alderdom og om det at blive gammel og havde stor succes med at læse digtene op ved et kursus for plejehjemsmedarbejdere på et nærliggende efteruddannelsescenter. Sosu-assistenter og plejehjemsledere blev overraskede over de unges nuancerede og positivt syn på gamle mennesker. De to efterskolelærere overvejer nu at lade næste elevhold læse op for gamle i på et plejehjem eller aktivitetscenter for at få en dialog mellem generationerne.
Læs om de unge digtere på efterskolen her; eller lyt til deres musik og digte

7. På job som Bedste. Teknisk skole ansætter seniorer som sociale mentorer
RESUME. Erhvervsskolen Mercantec i Viborg har ansat 15 seniorer med titel af bedstefædre og bedstemødre. Bedsteforældrene fungerer som sociale mentorer for eleverne. De deltager i undervisningen, snakker med dem om glæder og sorger i hverdagen, hjælper til i de praktiske fag og støtter dem i at få løst personlige problemer. Der er ikke tale om en lærerrolle, men udelukkende om en social funktion. Bedsteforældrene er ansat til at tid og overskud til at snakke med de unge og spotte problemer, før de bliver for alvorlige. Både lærere, elever og bedsteforældre er glade for ordningen, og siden den blev indført er frafaldet på uddannelserne faldet mærkbart fra omkring 30 pct. til ca. 12 pct. Skolen har også taget andre initiativer, som har påvirket frafaldet, men bedsteforældrene tilskrives en væsentlig del af ansvaret for den positive udvikling.
Læs om Bedstemor Jonna eller om Bedstefar Linnemann

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *