Generationshus til 365 millioner på vej i Aarhus

Et team bestående af KPF Arkitekter, RUM A/S, byggefirmaet JFP og Jørgen Friis Poulsen har vundet licitationen på Generationernes Hus i Aarhus Ø – et stort ambitiøst byggeri til beboere i alle aldre.

generationshus-2

Illustration fra udstillingen af vinderprojektet Generationernes hus på Dokk1. December 2016

Plejehjemsbeboere, aktive seniorer, unge studerende, forældre med småbørn og folk med fysisk handicap får en fælles hverdag i det nye havnekvarter i Aarhus, når det ambitiøse byggeprojekt Generationernes Hus står klar til indflytning i 2019. Ideen med huset er at skabe et miljø, som fremmer generationsmøder og udvikling af relationer mellem mennesker på tværs af alder.

Huset kom et skridt nærmere virkeliggørelse den 6. december 2016, da bygherrerne Aarhus Kommune og Brabrand Boligforeningen udpegede vinderen af arkitektkonkurrencen:  Et team bestående af KPF Arkitekter, RUM A/S, byggefirmaet JFP og Jørgen Friis Poulsen vandt opgaven, der efter planen kommer til at koste bygherrerne 365 mio. kroner.

Kommunal generations-vision

generationshus-1

Illustration fra udstillingen af vinderprojektet Generationernes hus på Dokk1. December 2016


Når det store hus i Aarhus Ø står færdigt, skal det rumme i alt 304 plejeboliger, ældreboliger, ungdomsboliger, familieboliger og handicapboliger foruden 150 institutionspladser til børn i samme bebyggelse.  Der skal også være butikker, institutioner og erhverv, så det store hus bliver som en lille by i byen med torve, smøger og gader.

Generationernes Hus er et led i virkeliggørelsen af Aarhus Kommunes vision om et lokalsamfund med generationsbrobygning og sammenhængskraft på tværs af generationer, og tre forvaltninger står sammen med Brabrand Boligforening som bygherrer.

– Huset skal inspirere til møder på tværs mellem generationer og skal være et fælles hus for alle beboere på Aarhus Ø. Blandt andet vil de yngste beboere i området få adgang til en legeplads, der er åben for alle uden for dagtilbuddets åbningstid, lige som cafeen vil tiltrække besøgende udefra, siger Bünyamin Simsek, rådmand i Børn og Unge.

Husets boliger

  • 40 ungdomsboliger
  • 40 familieboliger
  • 24 boliger for handicappede med servicearealer og faciliteter
  • 100 ældreboliger
  • 100 plejeboliger
  • 150 institutionspladser til børn

 Møder på kryds og tværs

generationshus-model

Model af Generationernes Hus udstillet på Dokk 1, Aarhus. December 2016

Bygherrernes vision er, at Generationernes Hus skal summe af fællesskaber, samtidig med at man kan være sig selv. Der bliver træning- og fitnessrum, ”pædagogisk køkken”, forsamlingskøkken, legeplads, konferencerum, multisal og aktivitetslokaler. Desuden bliver der værksteder, hvor husets beboere, ansatte og brugere kan mødes og være sammen på kryds og tværs af generationer, fagligheder, livssituationer og andre forskelligheder.

– Vi kombinerer klassiske kommunale tilbud, børnepasning, boliger for ældre og mennesker med handikap, med ungdoms- og familieboliger, så huset kommer til at rumme hele livet. Man vil føle sig indbudt til at mødes på kryds og tværs af alder og livsvilkår og være fælles om de aktiviteter, man interesserer sig for, forklarer Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

Naboskaber og bofællesskaber

generationshus-3

Et af kravene til arkitekterne har været, at Generationernes Hus som bygning fremme det gode naboskab mellem mange forskellige slags mennesker.

– Et godt og trygt naboskab bidrager i høj grad til et godt liv og en god og givende hverdag. Med Generationernes Hus bliver fællesskab ikke kun noget, vi dyrker hver torsdag fra klokken 17-18, men i høj grad i de mange små og nære hverdagshandlinger, vi alle foretager os, siger Thomas Medom, rådmand, Sociale Forhold og Beskæftigelse.

– Om det så er at vaske tøj i fællesvaskeriet eller snakke sammen med naboen over en kop kaffe, er de fysiske rammer med til at understøtte relationer på tværs.

Blåt og grønt udemiljø

generationshus-4

Model af byggeriet Generationernes Hus udstillet på Dokk1 i Aarhus, december 2016.

Generationernes Hus bliver en otte etagers bygning opdelt i en slags bydele, ”klynger”, med hver deres særpræg. I og omkring huset bliver der adgang til udeoplevelser med både hav og haver:

På toppen af byggeriet skal der være orangeri, køkkenhave, sansehave og bevægelseshave, og fra hovedindgangen bliver der adgang til en flydeponton i kanalen på bygningen nordvestlige side. Her kan børn fange krabber og småfisk, roere kan lægge til med kajak, og på trappen kan man nyde aftensolen.

Byggeriet bliver et aktiv for det nye havnekvarter i Aarhus Ø, mener formanden for Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen:

– Vi er glade for at indgå i et projekt, som på flere måder vil bidrage positivt til udviklingen af Aarhus Ø som et levende og inspirerende kvarter. Gode fællesskaber er en grundtanke i det almene boligbyggeri, og et tema vi for tiden helt konkret arbejder med at videreudvikle i boligforeningen. Vi ser derfor Generationernes Hus som en spændende mulighed for at eksperimentere med nye, moderne fællesskaber sammen med Aarhus Kommune, siger Keld Albrechtsen.

Citaterne i artiklen stammer fra kommunens pressemeddelelse om afslutningen af arkitektkonkurrencen.

De vindende arkitekters illustrationer af Generationernes Hus kan i øjeblikket ses på en udstilling på biblioteket i Aarhus, Dokk1.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *