To millioner i tilskud til generationsmøder i Odense

Odense Kommune har afsat fire millioner kroner på budgettet til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer gennem en såkaldt “Generationspagt”.

Generationsmøde: Modne kvinder i Slagelse har haft stor succes med generationsmøder, hvor de hjælper helt unge mødre og deres børn til mere kvalitet i hverdagen. Foto: Ulla Skovsbøl

Af Ulla Skovsbøl

Generationspagten er en del af budgetforliget for 2018, hvor der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til at styre relationerne mellem generationerne. Der er afsat to millioner på budgettet i både 2018 og 2019.

Det er meningen, at Generationspagten skal gøre det nemt, muligt og attraktivt for forskellige generationer at knytte bånd og fællesskaber på tværs af alder både i og udenfor familien. Tanken er, at børn, unge, voksne og ældre skal blive bedre til at udvikle, udnytte og dele hinandens evner og viden på tværs af aldersgrupper.

Fire puljer i 2019

De  to millioner kroner, som er afsat til Generationspagten i 2019 er fordelt på fire puljer, som henvender sig til forskellige ansøgere. Det er grupper af borgere, foreninger, organisationer og kommunale og selvejende institutioner i Odense.

Mindst halvdelen af puljen skal gå til initiativer i civilsamfundet – altså ikke- offentlige  aktører, herunder grupper af borgere, foreninger organisationer og selvejende institutioner i kommunen. Det betyder, at man har gode muligheder for at realisere gode ideer til generationsmøder, hvis man er borger i Odense.

Puljen er nu lukket, men der blev i 2019 givet tilksud til

  • Aktiviteter, der fremmer generationsmøder i et samarbejde mellem kommunale institutioner
  • Aktiviteter, der kan fremme generationsmøder i lokalområdet
  • Aktiviteter, der kan fremme ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring til børn og unge
  • Aktiviteter, der kan fremme generationsmøder med familien som omdrejningspunkt

Ny bog om Eden Alternative på danske plejehjem

NY BOG: “Som det plejer at være derhjemme”  handler om Eden Alternatives arbejde gennem ti år med at skabe en mere menneskevenlig plejehjemskultur i Danmark. Bogen er skrevet af Ulla Skovsbøl og udkommer på forlaget Hovedland.

Bogen “Som det plejer at være derhjemme” blev lanceret den 22. marts 2018 af Aase Porsmose (i midten) og Karin Dahl (th) fra Eden Denmark sammen med forfatteren Ulla Skovsbøl (tv)

I bogen ”Som det plejer at være derhjemme” tager journalist Ulla Skovsbøl læseren med rundt på en stribe danske plejehjem, som er i gang med udviklingen af en helt ny pleje- og omsorgskultur.

Det er en kultur, der er baseret på Eden Alternatives filosofi og metode, hvor ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed bliver set som de værste plager for beboerne på de moderne plejehjem, og hvor der bliver arbejdet med at gøre menneskelige relationer til fundamentet i hverdagslivet.

17 registrerede Eden-hjem

Der er 17 danske plejehjem som i dag er registrede Edenhjem. De fleste er almindelige kommunale plejehjem, som ikke har flere ressourcer end alle andre tilsvarende plejehjem, men som formår at at skabe en anderledes og mere menneskevenlig kultur. Det kan lade sig gøre gennem uddannelse af medarbejderne, som fokuserer på relationsarbejdet og ved at inddrage børn, dyr og grønne planter i hverdagen som midler til at skabe indhold og relationer. Mange Eden-hjem arbejder derfor aktivt med generationsmøder med børn i alle aldre.

I et Eden-hjem skal den enkelte have mulighed for at finde frem til sin helt egen udgave af hverdagen, så han eller hun har lyst til at stå ud af sengen om morgenen og leve livet lige til det sidste åndedrag.

I bogen følger man Eden-hjemmenes arbejde, hvor både personale og beboere udfordres til at gøre op med rigide skemaer og opmuntres til at tænke i muligheder som f.eks. beboernes deltagelse i det daglige arbejde ude og inde, kæledyr, flere besøg af børn og med hjælp fra frivillige i lokalområdet og fra beboernes famililer.

Bogen kan bestilles på Eden Denmarks hjemmeside elller hos forlaget Hovedland. 


Ulla Skovsbøl: “Som det plejer at være derhjemme” 

Udgivet på Hovedland, 2018
Pris: 269,95 kr. 
Bestilling:  mail@hovedland.dk eller kontakt@edendenmark.dk

 

 

 

Generationerne er sammen om fælles haver i Knebel

Knud Schmidt, tidligere lærer på Den Økologiske Landbrugsskole, har startet et sprudlende, spændende skolehaveprojekt i et samarbejde med plejehjem, skoln, børnehave, forældre og andre lokale i den lille by Knebel på Djursland. 

Videoen er lavet af Steen Andersen Film på initiativ af Generationsgruppen under Mols i Udvikling

I Knebel på Djursland kombinerer lokale borgere generationsmøder og skolehaver i et spændende projekt. Projektet er grundlagt i  foråret 2016 af tidligere landbrugsskolelærer Knud Schmidt sammen med en ung familie og består både af fælleshaver og en stor skolehave i landbyen Knebel på Mols.

Knud Schmidt har arbejdet med økologisk landbrug siden engang i 1970, undervist på Den Økologiske Jordbrugsskole, både da den lå i Åbybro og senere, da den flyttede til Kalø. I nogle år har han desuden undervist på den lokale folkeskole Molsskolen. Han er nu på efterløn, men dybt engageret i både generationsmøder og skolehaver.

Haverne skal styrke fællesskabet

“Jeg har meget lyst til at folk, der bor her i lokalområdet, skal have haver og dyrke jorden. Mange af dem, der er med  har selv haver derhjemme, men pointen er, at vi har noget i fællesskab her. Børnene får oplevelser med jord og dyr, og med at man kan dele erfaringer på tværs af alder,” forklarer Knud Schmidt.

I haverne er der private lodder til syv lokale familier forduden skolehaven, som bliver dyrket både af elever fra Molsskolen og af børnehavebørn. Her kan både børn, voksne og ældre fra ældre- og plejeboligerne Lyngparken mødes om havedyrkning, dyr og fællesspisning i det fri.

Haven, der nu går ind i sin tredje sæson, har allerede været rammen om mange gode, fælles oplevelser og erfaringer med have og natur for børn, voksne og gamle.

Frifluftsrådet og en lokal fond Tved Spareskasses Fond har bidraget med henholdsvis 17.000 og 14.000 kr.

Britisk forsker: Børn på plejehjem virker rehabiliterende på de gamle

TV-programmet  “Old Peoples Home for Four-Years-Old” som blev vist på Channel 4 i 2017, gjorde sundheds- og rehabiliteringsforsker Melrose Stewart kendt i hele Storbritannien. Her giver hun en TED-talk om inter-generationelt samarbejde.

Dr. Melrose Stewart, lektor i fysioterapi og rehabilitering ved Birmingham Universitet, blev kendt i Storbritannien for sin medvirken i den opsigtsvækkende tv-serie på britisk Channel 4 “Old Peoples Home for Four-Years-Old”, som følger en børnehave, der gennem seks uger havde deres faste gang på et plejehjem.

Melrose Stewart og hendes medarbejdere testede de gamle beboere, før,  under (efter 3 uger) og efter forløbet med børnene gennem interviews og standard-tests, som anvendes inden for rehabiliering.

  • Sindsstemning
  • Fysisk styrke
  • Fysisk mobilitet
  • Selvhjulpenhed

Og resultaterne var overbevisende. Før forsøget var alle de gamle deltagere i en nedtrykt sindsstemning og udviste tydelige tegn på egentlig depression. Efter forsøget var alle i en langt bedre sindsstemning, og den fysiske styrke og mobilitet målt ved bl.a. “up & go” test var stærkt forbedret, konstater Melrose Stewart.

Se klip fra programmerne her